Zaoberáme sa výstavbou viacúčelových ihrísk


Mnoho spokojných zákazníkov, obcí, škôl a predovšetkým športovcov nám potvrdzujú, že viacúčelové ihriská ponúkajú mládeži aj dospelým atraktívnu rekreačnú aktivitu. Samozrejme ide popri športe i o zábavu.


Požiadavky majiteľov a prevádzkovateľov športovísk musia byť vždy zohľadnené. Našim dôkazom toho je optimálna cenová hladina, bohatý komplexný servis a minimálna údržba športoviska na veľa rokov. Už od fáze vývoja sa snažíme koncipovať zariadenie, ktoré je možné prevádzkovať bez neustáleho udržovania a kde je potrebná iba minimálna starostlivosť.


Prehľad výhod ihrísk

Moderný dizajn, overená koncepcia, minimálne náklady spojené s údržbou, použiteľný vo všetkých oblastiach , celoročná prevádzka ,využiteľnosť ihrísk na niekoľko druhov športov, bohaté servisné služby, to sú iba niektoré z výhod spojené s týmito modernými ihriskami.

mantinel - S


Naša koncepcia s pancierovými drôtenými výplňami sa v praxi dlhodobým používaním osvedčila. Stabilita a robustnosť zariadenia už presvedčili množstvo nerozhodných zákazníkov.
Naše ihriská je možné vidieť doma i v zahraničí ...mantinel S

mantinel - P


Z technického pohľadu je Mantinel – P kombináciou sérií Mantinel – S a Klasik.
S obchodného hľadiska je Mantinel – P veľmi výhodné riešenie, ktoré potvrdzujú nasledujúce vlastnosti:
žiadne opotrebenie záchytných sietí, odolnosť proti vandalizmu ...mantinel P

 

 

 

 

designet by i4design